ΖΑΚΛΙΝ ΜΟΥΚΑΡΖΕΛ: ΠΩΣ Η ΑΥΡΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΣ

Η εμπειρία της ύπαρξης μας μεταφράζεται όχι μόνο σε φυσικό επίπεδο αλλά και σαν ενέργεια.

Αυτή η ενέργεια είναι η λεγόμενη αύρα του ανθρωπινού σώματος. Αυτή η ενέργεια δεν ζει μόνο στον εγκέφαλο μας. Η ενέργεια αυτή ζει σε όλο μας το σώμα και σε πολλά επίπεδα έξω από αυτό. Η συνειδητότητα μας συνδέεται μέχρι και με το τελευταίο κύτταρο του σώματος μας και αντικατοπτρίζει την κατάσταση της ύπαρξης μας σε φυσικό επίπεδο αλλά και πνευματικό επίπεδο.

Η συνειδητότητα μας μπορεί να μετρηθεί με μια συγκεκριμένη διαδικασία και μπορεί να προσδιοριστεί ποσοτικά έτσι ώστε αν υπάρχουν οποιεσδήποτε ανισορροπίες στην αύρα του ατόμου, ξέρουμε ότι αυτές οι ανισορροπίες είναι συγκεκριμένες αδυναμίες του υλικού μας σώματος, που μεταφράζονται σε όλα τα είδη αρρώστιας. Το ενδιαφέρον είναι ότι η αδυναμία εμφανίζεται στο ενεργειακό πεδίο πριν υπάρξει οποιαδήποτε ένδειξη στο φυσικό σώμα. Η οποιαδήποτε αδυναμία προέρχεται από ανισορροπία των σκέψεων και των συναισθημάτων μας.

Η κατεύθυνση εκδήλωσης είναι από την συνειδητότητα στο ενεργειακό πεδίο, και από το ενεργειακό πεδίο στο υλικό σώμα.

Γι αυτό  και εσείς αν πάσχετε από οποιαδήποτε αρρώστια τώρα ξέρετε με τι άλλο πρέπει να συνδυάσετε την επίσκεψη στον γιατρό.