Η ΚΕΑΝ ΕΒΑΛΕ ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΠΡΑΣΙΝΙΣΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ!

Δέσμευση από τον Όμιλο ΚΕΑΝ για ετήσια δενδροφύτευση ύψους 20000 ευρώ και συντήρηση δασικού πρασίνου στην Κύπρο

Η ΚΕΑΝ επιδιώκοντας τη συνεχή και δραστική μείωση του βιομηχανικού της αποτυπώματος στο περιβάλλον, συμβάλει στο πρόγραμμα Πρωτοβουλία «ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ», ενστερνιζόμενη το όραμα για επέκταση του δασικού πρασίνου στην Κύπρο. Για το 2020, η ΚΕΑΝ έχει δεσμευτεί να καλύψει το ποσό των €20,000 που αντιστοιχούν στα έξοδα δενδροφύτευσης και συντήρησης 1,000 δέντρων για 3 χρόνια. Παράλληλα, έχει συμβάλλει οικονομικά στη δημιουργία και τοποθέτηση 100 φωλιών, ύψους €5000, για τους φτερωτούς φύλακες των δασών μας στην Κύπρο, τα ανθρωποπούλια, που βοηθούν με την παρουσία και την αναπαραγωγή τους, στην προστασία των δέντρων και ειδικότερα της κυπριακής Χαρουπιάς από τα τρωκτικά. 

Όπως δήλωσε σχετικά ο κ. Μάριος Κασάπης, Γενικός Διευθυντής του Ομίλου ΚΕΑΝ:   «Ο στόχος μας για την εκμηδένιση του βιομηχανικού αποτυπώματος μας στο περιβάλλον αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας για ένα “πράσινο μέλλον” για την Κύπρο. Εκτός από οικονομική ενίσχυση στο συγκεκριμένο σχέδιο με σκοπό ανανέωσης κάθε χρόνο μέχρι την εξάλειψη του βιομηχανικού μας αποτυπώματος, σχεδιάζουμε τη λειτουργία και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας με περιβαλλοντική ευθύνη και εφαρμόζουμε πρακτικές με στόχο την εξοικονόμηση πόρων. Η ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης αποτελεί κύρια έγνοια μας και σημαντικό πυλώνα της συνολικής μας στρατηγικής κοινωνικής ευθύνης. Ως γνήσια κυπριακή εταιρεία, νιώθουμε πως είναι ευθύνη μας να συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντός, τη διατήρηση του φυσικού πλούτου καθώς και την εξάπλωση του δασικού πρασίνου στην Κύπρο.» 

Η ΚΕΑΝ συμμετέχει σε αυτή την Πρωτοβουλία «ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ», εντάσσοντάς την στο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου, όπου για χρόνια, μέσω των δραστηριοτήτων που αναπτύσσει και υποστηρίζει, προάγει αποφασιστικά το ευ ζην της κυπριακής κοινωνίας.

Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία «ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ» έχει αναπτυχθεί από τους Επίτροπους Περιβάλλοντος και Εθελοντισμού, το Τμήμα Δασών, την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, και το Φιλοδασικό Σύνδεσμο Κύπρου, με στόχο την αξιοποίηση της έντονης διάθεσης για εθελοντική εργασία και/ή οικονομική στήριξη για την αποκατάσταση υποβαθμισμένων περιοχών που έχουν πληγεί από πυρκαγιές καθώς και τη διατήρηση του πρασίνου στην Κύπρο.