ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

  ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

Οι παρόντες όροι και προυποθέσεις εφαρμόζονται στα πωλούμενα αγαθά της Επιχείρησης με την επωνυμία «ΜΑΡΙΝΑ ΑΒΡΑΑΜ» που εδρεύει στην Τόχνη οδός Κωνσταντίνου και Ελένης, 7740, Τόχνη Λάρνακα με αριθμό ΦΠΑ 00845666Μ και από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Επωνυμίας www.dolce.com.cy

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

Οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω  της παρούσας ιστοσελίδας, και οι υπηρεσίες που αναρτόνται στην ιστοσελίδα (Συμπεριλαμβανομένου και υλικού από τρίτα μέρη), θα πρέπει να λαμβάνονται  αποκλειστικά για σκοπούς πληροφήσης και σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν συμβουλή. Η Επωνυμία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες, που θα ενταχθούν στην ιστοσελίδα της και θα προέρχονται από την ίδια, να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα. Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες παρέχονται από την Επωνυμία «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση εκ μέρους της Επωνυμίας ρητή ή έμμεση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουόμενων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας, τις οποίες όλες ρητά αρνείται η Επωνυμία. Οι χρήστες κατανοούν και αποδέχονται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μπορεί να εκτεθούν σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Οι χρήστες δεν μπορούν να βασίζουν την οποιαδήποτε συμπεριφορά τους στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και τη χρησιμότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα και η Επωνυμία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση που, κάποια από τις πληροφορίες, που έχει συμπεριλάβει στο ιστοσελίδα αποδειχθεί ανακριβής.

 

Προσπαθούμε πάντα να είμαστε σίγουροι πως οι πληροφορίες οι οποίες εμπεριέχονται στην σελίδα μας είναι πάντα σωστές όμως πρέπει να τονιστεί πως οι πληροφορίες είναι γενικής φύσεως και έχουν σκοπό μόνο να πληροφορήσουν, και αποποιούμαστε οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν τραυματισμό, η ζημιά υποστείτε (έμμεσα η άμεσα) και οποιαδήποτε ειδική ζημιά υπεστήκατε ως αποτέλεσμα ενέργειας που έγινε εκ μέρους σας  λόγω ότι στηριχτήκατε σε πληροφορίες που αναρτήθηκαν στην παρούσα ιστοσελίδα.

 

Ακρίβεια πληροφοριών και στοιχείων:

Περιορισμός ευθύνης: Η Επωνυμία σε ουδεμία περίπτωση εγγυάται ούτε ευθύνεται, κατά συνέπεια, (ούτε από αμέλεια) για οιαδήποτε ζημιά ή απώλεια τυχόν προκληθεί σε οποιονδήποτε χρήστη από την χρήση (ή εξ΄ αφορμής αυτής)  ή από αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας και του εν γένει περιεχομένου του, όπως ιδίως, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της ιστοσελίδας, στη χρήση των οποίων ο χρήστης προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Περαιτέρω, η Επωνυμία αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων των χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου σελίδων ή υπηρεσιών της Επωνυμίας.

Η Επωνυμία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για πληροφορίες, ειδήσεις και στοιχεία που έχουν ενσωματωθεί στην ιστοσελίδα και προέρχονται από τρίτους. Η Επωνυμία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται από ιστοσελίδες τρίτων, προς τα οποία ενδεχομένως η ιστοσελίδα της Επωνυμίας να παραπέμπει με συνδέσμους (links) ή διαφημιστικά banners (εφεξής οι «σύνδεσμοι») από καιρού εις καιρόν, ούτε εγγυάται προς τους χρήστες την καλή εκτέλεση στην παροχή υπηρεσιών ή/και πώληση προϊόντων, την ακρίβεια τυχόν πληροφοριών, την ποιότητα των τυχόν προσφερόμενών υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και γενικά τη νόμιμη, καλόπιστη ή ηθική συμπεριφορά των τρίτων, προς την ιστοσελίδα των οποίων ενδέχεται να παραπέμπει την ιστοσελίδα της Επωνυμίας με συνδέσμους από καιρού εις καιρόν. Οι σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των χρηστών της ιστοσελίδας, ενώ οι ιστότοποι τρίτων, όπου παραπέμπει η ιστοσελίδα της Επωνυμίας, υπόκεινται στους αντίστοιχους όρους χρήσης των εν λόγω ιστοτόπων. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των ιστοσελίδαs, που οι σύνδεσμοι παραπέμπουν, από την Επωνυμία, η οποία, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ή/και για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης/χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

 

1.1 Δικαιούστε να χρησιμοποιείται την παρούσα ιστοσελίδα για προσωπικό και νόμιμο σκοπό. Υποχρεούστε να τηρείται πάντοτε τους όρους και προϋποθέσεις της ιστοσελίδας αυτής. Απαγορεύεται αυστηρά η αντιγραφή και η χρησιμοποίηση οποιουδήποτε υλικού που ανήκει στην παρούσα ιστοσελίδα για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό συμπεριλαμβανομένου και την πώληση και αγορά προϊόντων.

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 

1.2 Τα πνευματικά δικαιώματα και όλο το υλικό που αναρτάται η εμπεριέχεται στην ιστοσελίδα αυτή, η παρέχεται ως μέρος των προϊόντων και των υπηρεσιών τα ηλεκτρονικά έγγραφα, οι φωτογραφίες, η μουσική, οι εικόνες, τα γραφικά, τα σχέδια, τα κείμενα, τα αρχεία και κάθε γενικά πνευματικό δημιούργημα, που έχει ενσωματωθεί στην ιστοσελίδα ανήκει αποκλειστικά στην ως τον άνω αναφερόμενη επωνυμία. Απαγορεύεται αυστηρά η αντιγραφή, η τροποποίηση μέρους, η αλλαγή, η μετατροπή, συμπεριλμβανομένου και η δημιουργία συνδέσμων από αυτή την ιστοσελίδα για άλλη ιστοσελίδα χωρίς την γραπτή συγκατάθεση από τους ιδιοκτήτες και χειριστές της παρούσας ιστοσελίδας. Απαγορεύεται ρητά  η κλοπή οποιουδήποτε υλικού μπορεί να θεωρηθεί ως πνευματικό δικαίωμα.

 

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 

1.3 Τυχόν ανάρτηση  σας στην παρούσα ιστοσελίδα όπως και στην σελίδα της ιστοσελίδας μας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook) παρέχει το αναφαίρετο δικαίωμα και συμφωνείται ότι μας δίνεται άδεια να χρησιμοποιήσουμε αυτό ο υλικό σε παγκόσμια βάση (και να το γνωστοποιούμε σε άλλους χρήστες) για οποιοδήποτε εμπορικό και επιχειρηματικό σκοπό, και να τροποποιούμε τέτοιες αναρτήσεις όταν κατέστητε αναγκαίο για οιοδήποτε λόγο.

 

1.4 Συμφωνείται ότι τυχόν υποβολή σας δεν θα αναρτάται πάντοτε στην ιστοσελίδα μας, αλλά συμφωνείται πως το Dolce.com.cy κατέχει την διακριτική ευχέρεια να επιδεικνύει και να αναρτά, οποιαδήποτε ανάρτηση

 

1.5 Οποιοσδήποτε χρήστης νοιώθει προσβεβλημένος από τυχόν ανάρτηση κάποιου άλλου χρήστη παρακαλείται όπως επικοινωνήσει άμεσα μαζί μας για να ληφθούν όλα τα απαραίτητα τυχόν αναγκαία μέτρα.

 

Λογαριασμός χρήστη

 

1.6 Ο χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας και καταβολής τελών σε τρίτους φορείς, λ.χ. σε πάροχους υπηρεσιών διαδικτύου. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα, που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας.

 

1.7 Απαγορεύεται αυστηρά η χρησιμοποίηση της παρούσας ιστοσελίδας, για ανάρτηση περιεχομένου, απειλητικού, ρατσιστικού, σεξουαλικού, δυσφημιστικού, η καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ενόχληση, η προσβολή και απειλή άλλων χρηστών όπως και ο μη σεβασμός στα δικαιώματα τους.

 

1.8 Απαγορεύεται αυστηρά να δηλώνεται πλαστά στοιχειά σε σχέση με την ταυτότητα και το κύρος σας, ή παράνομη επέμβαση σας στην παρούσα ιστοσελίδα, ή αποστολή ιών, ή προώθηση αλυσίδας ηλεκτρονικών μηνυμάτων και γενικά οιαδήποτε ασχολία ενδέχεται να επηρεάσει το δικαίωμα άλλων χρηστών και στην φήμη της παρούσας ιστοσελίδας. : Εφόσον ο χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του ιστοσελίδα συμφωνεί να παρέχει και να διατηρεί αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται στη σχετική φόρμα για πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτού.

 

1.9 Οι χρήστες που εγγράφονται στην ιστοσελίδα παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται από τον λογαριασμό τους, συμφωνούν δε, να ειδοποιούν άμεσα την Επωνυμία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης.

 

1.10 Οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται με σκοπό την πρόκληση βλάβης στα συστήματα, το περιεχόμενο, τα επιμέρους στοιχεία και της ιστοσελίδας γενικά, όπως επίσης και οποιαδήποτε ενέργεια αποσκοπεί στο να βλάψει τα συμφέροντα, το όνομα, την φήμη, την πελατεία, την τιμή και την υπόληψη της Επωνυμίας αποτελούν, μεταξύ άλλων, και ποινικά αδικήματα, και δίδουν το δικαίωμα στην Επωνυμία να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια κατά των υπαιτίων για την προάσπιση των συμφερόντων της. Το ίδιο ισχύει και για κάθε ενέργεια που θα είναι αντίθετη από τις από καιρού εις καιρόν οδηγίες, που θα παρέχονται στους χρήστες και επισκέπτες του ιστοσελίδα, σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες του, αναφορικά με τον τρόπο χρήσης των προσφερόμενων υπηρεσιών. Οι χρήστες της ιστοσελίδας κατανοούν και αποδέχονται ότι διατηρούν την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσουν την Επωνυμία και τους συνεργάτες της για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτών και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση, ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.

 

Αναπαραγωγή ή εκμετάλλευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας:

 

1.11 Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Επωνυμίας, η οποιαδήποτε χρήση, εκμετάλλευση, δημοσίευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αντιγραφή με μηχανικό ή άλλο τρόπο, με επεξεργασία ή χωρίς, του περιεχομένου της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών, που προσφέρονται σε αυτό.

 

1.12 Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η εκτύπωση και αντιγραφή των ιστοσελίδων και του περιεχομένου τους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά δεν θα αλλοιωθούν, τροποποιηθούν, μεταφρασθούν ή μεταβληθούν με οποιοδήποτε τρόπο και μόνον εφόσον προορίζονται για προσωπική χρήση από τον ίδιο τον χρήστη, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης, και υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής τους, καθώς και στα πλαίσια οποιασδήποτε άλλης πράξης ρητά επιτρεπτής από την κείμενη νομοθεσία, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση από την Επωνυμία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

1.13 Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε επεξεργασία του περιεχομένου της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης ιδίως της αποσυμπίλησης (decompilation) του λογισμικού, που περιλαμβάνεται σε αυτό ή η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο επεξεργασία του πηγαίου του κώδικα. Η οπτική απεικόνιση και σχεδιασμός κάθε ιστοσελίδας της ιστοσελίδας ανήκει αποκλειστικά στην Επωνυμία (και στις συνδεδεμένες προς αυτή επιχειρήσεις). Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας παρέχεται στους χρήστες τους αποκλειστικά για προσωπική τους χρήση. Εκτός εάν προβλέπεται ρητά διαφορετικά, τα σήματα, λογότυπα και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα ανήκουν στην Επωνυμία (και τις συνδεδεμένες προς αυτή επιχειρήσεις).

 

Ιοί και σφάλματα:

 

1.14 Η Επωνυμία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου της, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδα της ή των servers της θα είναι συνεχείς, αδιάλειπτες και αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία, είτε πρόκειται για το ιστοσελίδα της, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων τυχόν και κατά περίπτωση μεταδίδεται το περιεχόμενο του ιστοσελίδα της.

 

1.15 Η Επωνυμία δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε σε χρήστη λόγω ιού ή οποιουδήποτε άλλου παρόμοιου επιβλαβούς στοιχείου που δύναται να μολύνει τον εξοπλισμό ή/και τα προγράμματα ή/και οποιαδήποτε δεδομένα του ηλεκτρονικού υπολογιστή του χρήστη λόγω οποιασδήποτε χρήσης της ιστοσελίδα της Επωνυμίας. Ο κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος για τη διαμόρφωση της τεχνολογίας των πληροφοριών του,τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και την πλατφόρμα πρόσβασης στην ιστοσελίδα της Επωνυμίας. Ο κάθε χρήστης πρέπει να χρησιμοποιεί το δικό του λογισμικό προστασίας από ιούς.

 

Στοιχειώδεις κανόνες συμπεριφοράς χρηστών σε υπηρεσίες επικοινωνίας:

 

1.16 οι χρήστες της ιστοσελίδας αποδέχονται ότι:

 

(α) Απαγορεύεται η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.

 

(β) Η χρήση προσβλητικών, συκοφαντικών, απειλητικών, επιζήμιων, δυσφημιστικών και εν γένει άκοσμων χαρακτηρισμών ή εκφράσεων απαγορεύεται και δίδει το δικαίωμα στην Επωνυμία να κοινοποιήσει τα στοιχεία των παραβαινόντων στις δέουσες Αρχές και στους θιγόμενους για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων τους και με την επιφύλαξη του δικαιώματος της Επωνυμίας να αξιώσει από τον υπεύθυνο κάθε ζημία, που τυχόν υποστεί από τέτοια συμπεριφορά.

 

(γ) Απαγορεύεται η προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου, που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

 

(δ) Απαγορεύεται η απόκτηση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στην ιστοσελίδα, τον διακομιστή στον οποίο είναι αποθηκεμένο το ιστοσελίδα της Επωνυμίας ή οποιονδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων που συνδέεται με την ιστοσελίδα της Επωνυμίας.

 

(ε) Απαγορεύεται η παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών, καθώς και η επεξεργασία, συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών.

 

(στ) Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο διαταραχή των συζητήσεων ή άλλης μορφής επικοινωνιών, που γίνονται σε αληθινό χρόνο, με την αποστολή επαναληπτικών ή/και ανούσιων μηνυμάτων (flooding). Αντίστοιχα, απαγορεύεται η αποστολή επαναλαμβανόμενων, ενοχλητικών, συνειδητά υπέρογκων ή ανούσιων μηνυμάτων ή ping packets σε υπηρεσίες μη πραγματικού χρόνου (όπως email και sms), που σκοπεύουν στην επιβάρυνση των συστημάτων της Επωνυμίας (bombing, spamming). Σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση η Επωνυμία διατηρεί το δικαίωμα να εκδιώξει άμεσα τον διαταράσσοντα από την επικοινωνιακή πλατφόρμα έως και να τον αποκλείσει οριστικά από κάθε προσφερόμενη υπηρεσία της, επιφυλασσόμενη για κάθε ζημία που τυχόν υποστεί από τέτοια συμπεριφορά.

 

(ζ) Απαγορεύεται ρητά η συμμετοχή σε φόρμες ατόμων κάτω των δεκαοκτώ ετών.

(η) Απαγορεύεται ρητά η χρήση οποιαδήποτε υπηρεσίας της ιστοσελίδας της Επωνυμίας για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από προσωπικό. Ενδεικτικά, απαγορεύεται απολύτως η εκμετάλλευση των επικοινωνιακών και λοιπών υπηρεσιών του ιστοσελίδα της Επωνυμίας για προώθηση εμπορικών μηνυμάτων πάσης φύσεως, συμπεριλαμβανομένων και μηνυμάτων σεξουαλικού περιεχομένου (junk mail/sms/messages), είτε πρόκειται για υπηρεσίες αληθινού χρόνου είτε όχι. Σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση, η Επωνυμία διατηρεί το δικαίωμα να εκδιώξει άμεσα τον υπεύθυνο από την επικοινωνιακή πλατφόρμα έως και να τον αποκλείσει οριστικά από κάθε προσφερόμενη υπηρεσία της, επιφυλασσόμενη για κάθε ζημία που τυχόν υποστεί από τέτοια συμπεριφορά.

 

1.18 Τα μηνύματα, που καταγράφονται και εμφανίζονται αντιπροσωπεύουν τις απόψεις των εγγεγραμμένων χρηστών της ιστοσελίδας. Δεν αντιπροσωπεύουν ή εκφράζουν την θέση της Επωνυμίας.

Η Επωνυμία δεν ευθύνεται απέναντι σε οποιοδήποτε χρήστη ή επισκέπτη για την τυχόν απρεπή, προσβλητική ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο παράνομη συμπεριφορά άλλων χρηστών προς αυτόν. Κάθε χρήστης οφείλει να τηρεί την εθνική, ευρωπαϊκή, διεθνή νομοθεσία ή/και οποιοδήποτε κανόνα, σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο που υποβάλλει ή διανέμει μέσω της ιστοσελίδας καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

Σε καμία περίπτωση η Επωνυμία (και οι συνδεδεμένες προς αυτή επιχειρήσεις) δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος ή παράληψη σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή/και για οποιαδήποτε βλάβη, ζημιά ή απώλεια οποιουδήποτε είδους, που τυχόν προκύψει από ενέργειες των χρηστών του ιστοσελίδα. Σε περίπτωση που η Επωνυμία λάβει ειδοποίηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη ο οποίος παραβιάζει τους παρόντες όρους.

Ευθύνες:

Διαφήμιση: Η Επωνυμία δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη με τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο ιστοσελίδα και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική ή άλλη μεταξύ τους συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Περιεχόμενο και Δικαιώματα Xρήσης του Περιεχομένου: Το περιεχόμενο, που υποβάλλουν και δημοσιεύουν οι χρήστες παραμένει ιδιοκτησία τους. Παρόλα αυτά, για οποιοδήποτε περιεχόμενο υποβάλλουν οι χρήστες στην ιστοσελίδα για δημοσίευση, αυτόματα παραχωρούν χωρίς αντίτιμο στην Επωνυμία την άδεια για χρήση, διανομή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, δημόσια προβολή και εκμετάλλευση του περιεχομένου οποτεδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή έντυπο, χωρίς οποιοδήποτε χρονικό περιορισμό και σε κάθε περίπτωση, ιδίως για το χρονικό διάστημα που το περιεχόμενο αυτό αποτελεί μέρος των υπηρεσιών του ιστοσελίδα. Το περιεχόμενο που δημοσιεύεται από τους χρήστες στο ιστοσελίδα της Επωνυμίας θεωρείται σε κάθε περίπτωση μη-εμπιστευτικό. Η Επωνυμία έχει το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) να ελέγχει, εγκρίνει, απορρίπτει ή διαγράφει περιεχόμενο, που υποβάλλουν οι χρήστες στο ιστοσελίδα και σε κάθε περίπτωση, να αρνηθεί να δημοσιεύσει περιεχόμενο, που παραβιάζει τους παρόντες όρους. Το περιεχόμενο, που υποβάλλουν και δημοσιεύουν οι χρήστες απαγορεύεται να παραβιάζει δικαιώματα τρίτων και ιδίως, δικαιώματα επί του ονόματος, της προσωπικότητας, εμπορικών σημάτων, λογοτύπων ή οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, φυσικών ή νομικών προσώπων, καθώς επίσης και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Λοιποί Όροι: Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Επωνυμίας, ιδιοκτήτριας της ιστοσελίδας, και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή (ήτοι στο κείμενο των παρόντων όρων χρήσης).

Αυτοί οι Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης διέπονται από το δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν σε σχέση με το παρόν, θεωρούνται τα κυπριακά δικαστήρια και αρμόδιες διοικητικές ή άλλες αρχές.

Εάν οποιοδήποτε τμήμα / διάταξη των παρόντων όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο ή άκυρη παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς και εγκυρότητα των λοιπών όρων, οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 

Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα του dolce.com.cy και προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα μας, ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟ να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής, στοιχεία πιστωτικής κάρτας κτλ.).

 

Τα δεδομένα αυτά τα επεξεργάζεται η εταιρία μας τηρώντας την εφαρμογή του Κανονισμου (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαικού  Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) ως και τον νόμο Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμος του 2001 (Ν. 138(I)/2001).  με σκοπό την πραγματοποίηση της παραγγελίας που εδόθη από τον πελάτη και με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν κινηθεί η διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία για την άρση του απορρήτου) ή τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή του ως άνω αναφερόμενου κανονισμού.

 

 • Το Dolce.com.cy σας ενημερώνει ότι όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα www.Dolce.com.cy η όταν προβαίνετε σε αγορές, είναι απαραίτητο να παρέχετε ορισμένες πληροφορίες που σχετίζονται με Προσωπικά Δεδομένα, οι οποίες θα τύχουν επεξεργασίας αυτομάτως και θα ενσωματωθούν σε αυτοματοποιημένα αρχεία, τα οποία προηγουμένως έχουν γνωστοποιηθεί στην αρμόδια Αρχή και για τα οποία η Dolce.com.cy τυγχάνει Υπεύθυνος Επεξεργασίας.

 

 • Η συλλογή και η αυτοματοποιημένη επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων έχει σαν σκοπό την καταγραφή της συμβατικής σχέσης με την Dolce.com.cy, τον έλεγχο, βελτίωση και προσαρμογή σε προτιμήσεις και επιλογές σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες και την αποστολή με ηλεκτρονικά ή παραδοσιακά μέσα διοικητικών, τεχνολογικών, οργανωτικών και / ή εμπορικών πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες της Dolce.com.cy.

 

 • Σε κάθε περίπτωση η Dolce.com.cy εγγυάται την εμπιστευτικότητα και ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων κατά τη διαδικασία διαβίβασης και μεταφοράς τους που μπορεί να λάβει χώρα.
 • Σε οποιαδήποτε στιγμή έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο, διόρθωσης, διαγραφής και προβολής αντιρρήσεων οποτεδήποτε σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν. Εξάλλου, η συγκατάθεσή σας μπορεί να ανακληθεί σε οποιαδήποτε στιγμή. Για τον λόγο αυτό μπορείτε να αποστείλετε επιστολή στην διεύθυνση της Dolce.com.cy  μέσω e-email στην ακόλουθη διεύθυνση: dolcecy@ymail.com

 

 • H Dolce.com.cy έχει αναπτύξει νόμιμα μέτρα προστασίας στις εγκαταστάσεις, τα συστήματα και τα αρχεία της. Επιπλέον, η Dolce.com.cy εγγυάται την εμπιστευτικότητα των Προσωπικών Δεδομένων, ωστόσο η Dolce.com.cy μπορεί να αποκαλύψει στις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές Προσωπικά Δεδομένα ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κατέχει ή είναι προσβάσιμες μέσω των συστημάτων της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από κάποια εφαρμοστέα διάταξη νόμου.
 • Εσείς εγγυάστε και φέρετε την ευθύνη για την αλήθεια, ακρίβεια, εγκυρότητα, γνησιότητα, συνάφεια και προσφορότητα των Προσωπικών Δεδομένων που γνωστοποιείτε στην Dolce.com.cy.
 • H Dolce.com.cy επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να ενημερώνει τους προμηθευτές της με στατιστικές καταστάσεις πωλήσεων, οι οποίες όμως σε καμία περίπτωση δεν θα περιέχουν προσωπικά στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε αναγνώριση ατόμων.
 • Η Dolce.com.cy  παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες και σε όσους διενεργούν αγορές μέσω του ιστοτόπου www.Dolce. com.cy να επιλέξουν την πληροφόρησή τους για τα νέα προϊόντα που διαθέτει στην αγορά και για άλλες τυχόν προσφορές, διακανονισμούς πληρωμής κλπ. με την αποστολή διαφημιστικών – ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική τους διεύθυνση ή δια του τηλεφώνου. Η Dolce.com.cy δεν θα χρησιμοποιήσει καταχρηστικά την παραπάνω Δίδεται δε πάντοτε στους χρήστες η δυνατότητα διακοπής της λήψης διαφημιστικών μηνυμάτων.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΟΡΩΝ

 

ONLINE ΑΓΟΡΕΣ

 

Είναι αποκλειστική σας ευθύνη να αποφασίζεται αν τα προϊόντα μας συνάδουν  με τις προτιμήσεις σας και αν είναι συμβατά για εσάς, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οιαδήποτε τυχόν αλλαγή γνώμης εκ μέρους σας.

 

Πως μπορώ να παραγγείλω;

 

Η διαδικασία παραγγελίας στο Dolce Online Shop είναι απλή, εύχρηστη, εύκολη και μπορεί να γίνει 24 ώρες το 24ωρο.

Περιηγηθείτε στο διαδικτυακό μας κατάστημα κι όταν βρείτε το προϊόν που σας αρέσει, πατήστε επάνω του για να μπείτε στην σελίδα με την λεπτομερή περιγραφή. Από εκεί, πατήστε στο «Προσθήκη στο Καλάθι» και το είδος θα είναι επιλεγμένο για αγορά. Όταν τελειώσετε με τις αγορές σας, πηγαίνετε στο Καλάθι Αγορών και πατήστε «Πληρωμή» για να ξεκινήσετε την διαδικασία ολοκλήρωσης της παραγγελίας.

 

Χρειάζεται να δημιουργήσω λογαριασμό για να κάνω παραγγελία;

 

Όχι, δεν είναι αναγκαίο να δημιουργήσετε προσωπικό λογαριασμό για να παραγγείλετε στο www.dolce.com.cy

 

Πως χρησιμοποιώ το Καλάθι Αγορών μου;

 

Το Καλάθι Αγορών λειτουργεί για να κάνει πιο εύκολη τη διαδικασία της παραγγελίας σας βλέποντας τα προϊόντα που θέλετε να αγοράσετε. Περιέχει όλα τα επιλεγμένα από εσάς προϊόντα για αγορά και είναι το τελευταίο βήμα πριν την παραγγελία σας. Σας επιτρέπει να παρακολουθείτε, να προσθέτετε και να αφαιρείτε είδη.

 

Πως μπορώ να δω τα περιεχόμενα στο Καλάθι Αγορών μου;

 

Για να δείτε τα είδη που περιέχονται στο Καλάθι Αγορών σας, πατήστε στο εικονίδιο που υπάρχει πάνω αριστερά στη σελίδα μας. Ο αριθμός που βλέπετε αναγράφει τα είδη που περιέχονται στη καλάθι.

 

Πως προσθέτω ή αφαιρώ είδη από το Καλάθι Αγορών μου;

 

Για να προσθέσετε κάποιο είδος στο Καλάθι Αγορών σας, πατήστε στο κουμπί «Προσθήκη στο Καλάθι Αγορών», που βρίσκεται στη λεπτομερή περιγραφή του είδους. Για να αφαιρέσετε κάποιο είδος, πατήστε το εικονίδιο της  τσάντας στο επάνω δεξί μέρος της ιστοσελίδας και μετά στο «Χ», δίπλα στο είδος που θέλετε να αφαιρέσετε.

 

Πως αλλάζω την ποσότητα των προϊόντων που θέλω να αγοράσω;

 

Για να αλλάξετε την ποσότητα των ειδών, πηγαίνετε στη σελίδα «Καλάθι Αγορών» και πατώντας στον αριθμό δίπλα από τα τόξα μπορείτε να επιλέξετε τον αριθμό τεμαχίων που θέλετε να παραγγείλετε.

 

Mε τι τρόπο μπορώ να πληρώσω την παραγγελία μου;

Μέσω Pay Pal μπορείτε την ίδια στιγμή να πληρώσετε την παραγγελία σας. Η διαδικασία πληρωμής μέσω PayPal είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και συνήθως ολοκληρώνεται εντός λίγων λεπτών. Κατά τη διάρκεια αυτής καμιά προσωπική πληροφορία (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού πιστωτικής κάρτας) δεν αποθηκεύεται στο www.dolce.com.cy

 

Αποστολή

Όλα τα προϊόντα που αφορούν παραγγελίες εντός Κύπρου αποστέλλονται με την εταιρία ταχυμεταφορών ARAMEX στον τόπο που έχετε υποδείξει κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Οι παραδόσεις εκτελούνται καθημερινά 9:00-17:00, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργίες. Όλες οι παραγγελίες αποστέλλονται εντός Κύπρου σε 1-2 εργάσιμες ημέρες  από την ημερομηνία πραγματοποίησης τους. Παραγγελίες με προορισμό την Ελλάδα και άλλες χώρες του εξωτερικού αποστέλλονται με την εταιρεία Aramex εντός 2-12 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία πραγματοποίησης της παραγγελίας. Μόλις η παραγγελία σας αποσταλεί, θα λάβετε ένα e-mail επιβεβαίωσης. Διεκπεραίωση, αποστολή και παράδοση παραγγελιών δεν γίνονται τα Σαββατοκύριακα ή τις επίσημες αργίες.

 

Tόποι Παράδοσης

 

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα  παραδίδει τα προϊόντα του σε όλη την Κύπρο και σε χώρες του εξωτερικού

 

Κόστος Αποστολής εντός Ελλάδας

 

Για παραγγελίες εντός Κύπρου και άνω των 30€ η παράδοση είναι εντελώς ΔΩΡΕΑΝ! Για παραγγελίες που δεν υπερβαίνουν το σύνολο των 30€, η χρέωση είναι για όλες τις περιοχές της Κύπρου.

 

Κόστος αποστολής προς εξωτερικό Για παραγγελίες στο εξωτερικό ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ. Για παραγγελίες άνω των 60,00€ η παράδοση είναι εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

 

Παρακαλούμε μελετήστε και τους Όρους Χρήσης στους οποίους υπόκειται η παραγγελία σας.

 

 1.   ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ (εκτός ελαττωματικών)

Αν δεν είστε απόλυτα ικανοποιημένοι από την αγορά σας, επιστρέψτε εύκολα το προϊόν σε εμάς στην αρχική τους συσκευασία εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος (είτε από εσάς είτε από τρίτο πρόσωπο που μας υποδείξατε).

 

Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμά σας για υπαναχώρηση, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

 

α) Συμπληρώστε την συνημμένη φόρμα επιστροφής.

 

β) Τοποθετήστε την φόρμα επιστροφής μαζί με το προϊόν που επιθυμείτε να επιστρέψετε σε ασφαλή συσκευασία, καθώς απαραίτητη προϋπόθεση είναι το υπό επιστροφή προϊόν να είναι στην κατάσταση που το παραλάβατε, δηλαδή να μην έχει υποστεί φθορά ή ζημία.

 

γ) Αποστείλετε e-email με το ονοματεπώνυμό σας, τον αριθμό παραγγελίας και την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος από εσάς στο dolcecy@ymail.com , αναφέροντάς μας ρητώς ότι υπαναχωρείτε από την συναλλαγή και επιστρέφετε το προϊόν.

 

 1. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

 

Εφόσον έχουν τηρηθεί τα ανωτέρω, θα προχωρήσουμε άμεσα στην επιστροφή των χρημάτων σας μετά την παραλαβή και την εξέταση του δέματος.

 

Τα επιστρεφόμενα προϊόντα είναι υπό την δική σας ευθύνη μέχρι να φτάσουν σε εμάς. Οφείλετε να στείλετε πίσω το προϊόν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από τη μέρα της αγοράς σας.

 

 1.   ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τα brands που φιλοξενεί το Dolce.com.cy είναι άριστης ποιότητας. Παρόλα αυτά, αν το προϊόν που λάβατε είναι ελαττωματικό ή το προϊόν που έχετε λάβει δεν αντιστοιχεί στο προϊόν που έχετε παραγγείλει, θα πρέπει να ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 

α) Συμπληρώστε την συνημμένη φόρμα επιστροφής (με όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες)

 

β) Τοποθετήστε την φόρμα επιστροφής μαζί με το προϊόν που επιθυμείτε να επιστρέψετε σε ασφαλή συσκευασία.

 

γ) Επικοινωνήστε ηλεκτρονικά με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο dolcecy@ymail.com

 

Εν συνεχεία, το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών θα επικοινωνήσει με την εταιρεία ταχυμεταφορών, με την οποία συνεργάζεται η εταιρεία μας, προκειμένου αυτή με την σειρά της να σας καλέσει για την παραλαβή του δέματός σας.

 

Σημειωτέων ότι στην περίπτωση αυτή θα επιβαρύνεστε με μεταφορικά έξοδα.

 

Επιτρέψτε μας 3-5 εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της επιστροφής στις κεντρικές μας αποθήκες έτσι ώστε να επεξεργαστούμε το προϊόν. Μόλις γίνει ο έλεγχος του προϊόντος (εντός 3-5 εργασίμων ημερών), θα λάβετε ενημερωτικό email.

 

 1.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ (ΕΝΤΟΣ 14 ΗΜΕΡΩΝ)

Η επιστροφή των χρημάτων θα εκτελεστεί με το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική αγορά σας.

 

Πληρωμή με αντικαταβολή: Το ποσό θα επιστραφεί στον λογαριασμό που έχετε δηλώσει στην φόρμα επιστροφής.

 

Πληρωμή μέσω Πιστωτικής / Paypal: Το ποσό θα επιστραφεί στην πιστωτική σας κάρτα.

 

 1.   ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σε περίπτωση που αντί για επιστροφή χρημάτων επιθυμείτε την αντικατάσταση του προϊόντος (π.χ. ελάττωμα, αστοχία προϊόντος), μπορείτε να το ζητήσετε μέσω του email που θα μας στείλετε (όπως αναφέρεται πιο πάνω). Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να μας δηλώσετε με ποιο προϊόν επιθυμείτε να γίνει η αντικατάσταση.

 

Προϊόντα Προσφοράς:

Επιστροφές δεν γίνονται αποδεκτές από την εταιρία μας σε προϊόντα που πωλούνται με έκπτωση

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ηλεκτρονικά στο dolcecy@ymail.com  για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία επιστροφών.

 

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Ο πελάτης δύναται να υπαναχωρήσει της πώλησης εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την αποστολή του προϊόντος και με έξοδα δικά του να το επιστρέψει στην εταιρία. Η εταιρία δικαιούται να δεχτεί την επιστροφή του προϊόντος ΜΟΝΟ στην περίπτωση που δεν υπάρχει φθορά και συνοδεύεται από την απόδειξη πληρωμής. Επίσης, θα πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλεί το “έντυπο επιστροφής” που θα βρείτε εδώ. Τα χρήματα της επιστροφής αποστέλλονται εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος.

 

ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ ΧΡΩΜΑ Η ΜΕΓΕΘΟΣ

 

Μπορείτε να το ανταλλάξετε το προϊόν για ένα διαφορετικό μέγεθος ή χρώμα μέσα σε 14 ημέρες από την παραλαβή της αρχικής σας παραγγελίας. Σε αυτήν την περίπτωση τα έξοδα επιστροφής και τα έξοδα της νέας αποστολής καλύπτονται από εσάς. Αν η αλλαγή οφείλεται σε λάθος της εταιρίας, τα αντίστοιχα έξοδα καλύπτονται από την εταιρία μας. Μπορείτε να κάνετε ΜΟΝΟ μία αλλαγή σε κάθε προϊόν.

Σημειώστε τις λεπτομέρειες της αντικατάστασης στο “έντυπο επιστροφής” που παραλάβατε με την παραγγελία σας.

Αν θέλετε να επιστρέψετε το προϊόν σας για μια ανταλλαγή στο μέγεθος ή το χρώμα, θα στείλουμε την αντικατάσταση στη διεύθυνση παράδοσης που προϋπήρχε στη παραγγελία σας εκτός και αν συμπληρώσετε νέα στο αντίστοιχο πεδίο του εντύπου επιστροφών.

Όλα τα εμπορεύματα θα επιθεωρούνται κατά την επιστροφή τους στην εταιρία μας.

Η αποστολή της αντικατάστασης που επιθυμείτε θα πραγματοποιηθεί μετά την επιστροφή του προϊόντος.

Τα προϊόντα καταφθάνουν στην εταιρία μας με δική σας ευθύνη, θα πρέπει λοιπόν να βεβαιωθείτε ότι είναι συσκευασμένα σωστά (όχι απαραίτητα στην αρχική τους συσκευασία) και δεν μπορεί να υποστούν φθορά στο δρόμο

Στην περίπτωση που ένα προϊόν επιστραφεί σε ακατάλληλη κατάσταση, δεν θα γίνεται αποδεκτό.

Η εταιρία μας δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν προϊόντα που έχουν επιστραφεί σε εμάς κατά λάθος.

Σας συνιστούμε να κρατήσετε την απόδειξη του ταχυδρομείου/Κούριερ μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της επιστροφής και να λάβετε το email μας που δηλώνει ότι έχουμε παραλάβει την επιστροφή σας.

Μπορούμε να ανταλλάξουμε το προϊόν για ένα διαφορετικό μέγεθος ή χρώμα του ίδιου προϊόντος. Εάν θα θέλατε ένα διαφορετικό προϊόν, θα πρέπει να κάνετε μια νέα παραγγελία.

 

ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

 

Ισχύουν οι περισσότεροι από τους όρους που ισχύουν για την Κύπρο. Οι διαφορές/επισημάνσεις είναι οι ακόλουθες:

Αν θέλετε να αντικατασταθεί το προϊόν με ένα διαφορετικό μέγεθος ή χρώμα, θα πρέπει να επιστρέψετε το προϊόν και να πραγματοποιήσετε μια νέα παραγγελία μέσω του e-shop.

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μια ταχυδρομική υπηρεσία που σας διασφαλίζει για την αξία των προϊόντων που επιστρέφονται και να λαμβάνετε πάντα την απόδειξη της αποστολής. Οι μεταφορείς παραδίδουν τα δέματα κατά τη διάρκεια του κανονικού ωραρίου των επιχειρήσεων και μπορεί να απαιτούν μια υπογραφή για την παραλαβή, γι ‘αυτό προτείνουμε η παραγγελία σας να παραδίδεται σε μια διεύθυνση εργασίας και όχι σε διεύθυνση σπιτιού.

Κάθε δασμός χρεώνεται όταν η παραγγελία φτάσει στη χώρα και πρέπει να καταβάλλεται από τον παραλήπτη της παραγγελίας. Επειδή οι πολιτικές και τελωνειακές επιβαρύνσεις διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα, προτείνουμε να επικοινωνήσετε με το τοπικό τελωνειακό γραφείο για περισσότερες πληροφορίες. Όταν υπάρχουν τελωνειακές επιβαρύνσεις μπορεί να επηρεάσουν το χρόνο παράδοσης του δέματός σας.

Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση εθνικής εορτής/αργίας στη χώρα σας, οι παραδόσεις πιθανόν δεν θα γίνουν. Σε αυτή την περίπτωση, παρακαλούμε να περιμένετε την παραγγελία σας να φτάσει την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Ασφάλεια

Aναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών, η εταιρία μας έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να παρέχει υπηρεσίες πληρωμών με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

 

Εξαιρέσεις από το Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Το δικαίωμα υπαναχώρησης εκ του  κείμενης ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011 , σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) δεν εφαρμόζεται:

 • Στις περιπτώσεις που το τίμημα των προϊόντων έχει καταβληθεί στο φυσικό μας κατάστημα  και επιπλέον, τα προϊόντα έχουν παραληφθεί από το φυσικό μας κατάστημα, καθώς η πώληση δεν θεωρείται ότι τελέστηκε από απόσταση.
 • Προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας (π.χ. ακουστικά, hands free κλπ) ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, όπως τα είδη προσωπικής φροντίδας.
 • Προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί, π.χ. έχουν εξατομικευτεί με την καταχώρηση (registration) της συσκευής (smartphones)
 • Σφραγισμένα ηχητικά έγγραφα ή σφραγισμένα έγγραφα βίντεο ή σφραγισμένο λογισμικό για υπολογιστές, που αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση και ειδικότερα: α) CD, β) DVD, γ) βιβλία, δ) ανοικτές μνήμες ψηφιακών και USB αποθηκευτικά μέσα, ε) ανοικτά αναλώσιμα (μελάνια, χαρτιά, CD, DVD κ.τ.λ.) στ) ανοικτά προγράμματα/software και παιχνίδια (games), ζ) συνδέσεις internet και κινητής τηλεφωνίας, η) προϊόντα που περιέχουν σύνδεση internet η οποία έχει ενεργοποιηθεί, θ) συ-σκευές κινητών τηλεφώνων με συμβόλαιο γενικώς, ι) συσκευές κινητών τηλεφώνων χωρίς συμβόλαιο εφόσον έχει ανοιχτεί η συσκευασία τους, ια) προϊόντα από το οποία λείπει το σειριακό νούμερο, ιβ) υπολογιστές και λοιπά προϊόντα κατά παραγγελία (Built-To-Order), ιγ) ανοικτές μνήμες ψηφιακών και USB αποθηκευτικά μέσα.
 • Συμβάσεις υπηρεσιών μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας εάν η εκτέλεση άρχισε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του Πελάτη, και με την εκ μέρους του αναγνώριση ότι θα απωλέσει το δικαίωμά του υπαναχώρησης μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
 • Στις περιπτώσεις προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου μη παρεχομένου πάνω σε υλικό μέσο, εφόσον η εκτέλεση ξεκίνησε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του Πελάτη και την επιβεβαίωση εκ μέρους του ότι χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης.

 

Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης

— Προς Dolce.com.cy, οδός Κωνσταντίνου και Ελένης, 7740 ή μέσω εμαιλ στο  dolcecy@ymail.com :

 

\

Γνωστοποιώ/Γνωστοποιούμε με την παρούσα ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε (1) από τη σύμβασή μου/μας (1) πώλησης των ακόλουθων αγαθών (1)/παροχής της ακόλουθης υπηρεσίας (1)

— Που παραγγέλθηκε(-αν) στις (1)/που παρελήφθη(-σαν) στις (1)

 

Όνομα καταναλωτή(-ών)

— Διεύθυνση καταναλωτή(-ών)

— Υπογραφή καταναλωτή(-ών) (μόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί σε χαρτί)

— Ημερομηνία

 

Τελικές Διατάξεις

Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος διέπονται από το Ευρωπαϊκό και το Κυπριακό Δίκαιο, ιδίως από τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών. Ομοίως, η ιστοσελίδα έχει δημιουργηθεί και ελέγχεται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην Κύπρο και η Κυπριακή Νομοθεσία θα καθοδηγεί την χρήση της ιστοσελίδας και την ερμηνεία του. Αν ο Χρήστης επιλέξει να αποκτήσει πρόσβαση στην ιστοσελίδα από άλλη χώρα, έχει την ευθύνη να ακολουθήσει τους Νόμους της χώρας αυτής.

 

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει και η οποία πηγάζει από τη συμβατική σχέση μεταξύ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και του Πελάτη, αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Κύπρου.